FOKUSPUNKTER

 

Vi vil gøre vores til at børnene får en sjov, lærerig

og stimulerende hverdag. Dette vil Vi gøre ved at

fokusere på forskellige ting:

 

- Personlig intelligens

- Social intelligens

- Sproglig intelligens

- Visuelle intelligens

- Logiske intelligens

- Musikalske intelligens

- Motoriske intelligens

- Naturalistiske intelligens

- Fantasien

- Søvnbehov/søvnrytme

- Parathed til renlighed

 

Vi vil hele tiden lytte til børnene, og være

opmærksomme på det enkelte barns behov.

0 til 6 års alderen er en meget vigtig periode i et

barns liv!

Vi vil støtte det enkelte barn i dets udvikling, og

anerkende, rose og respektere barnet.

Vi vil gøre alt for at barnet får en harmonisk

overgang fra vores private pasning til børnehaven.