FOKUSPUNKTER

 

Vi vil gøre mit til at børnene får en sjov, lærerig

og stimulerende hverdag. Dette vil vi gøre ved at

fokusere på forskellige ting:

 

- Personlig intelligens

- Social intelligens

- Sproglig intelligens

- Visuelle intelligens

- Logiske intelligens

- Musikalske intelligens

- Motoriske intelligens

- Naturalistiske intelligens

- Fantasien

- Parathed til renlighed

 

Vi vil hele tiden lytte til børnene, og være

opmærksomme på det enkelte barns behov.

0 til 3 års alderen er en meget vigtig periode i et

barns liv!

Vi vil støtte det enkelte barn i dets udvikling, og

anerkende, rose og respektere barnet.

Vi vil gøre alt for at barnet får en harmonisk

overgang fra min private pasningordning til børnehaven.