PRISER - UDMELDELSE 

 

PRISER  

 

I 2021 er prisen for en fuldtidsplads 9300 kr.

Aarhus kommune yder tilskud, til denne form for pasning.

Ialt 5996 kr til de 0 til 2 årige

Og 3347 til børn fra 3 år og til skolestart.

 

Prisen er inc. kost og bleer🙂

 

Pengene skal være til disposition på vores konti

SENEST sidste hverdag i måneden, også i juli måned.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler.

Der er ingen deltidspladser i Den Private Pasningsordning Dit Barn.

Lønnen betales forud. Tilskuddet fra Aarhus

kommune, betales således også forud, og vil

stå til rådighed på forældrenes Nem-konto

den første hverdag i måneden. Tilskuddet fra Aarhus

kommune reguleres hver januar, og dermed

reguleres vores pris også.

 

UDMELDELSE      

 

Udmeldelse skal ske skriftligt, og er med 2 måneds

varsel. Opsigelsen skal falde d. 1. eller 15 i måneden.

Man kan ikke opsige en plads pr. 01-05/15-05

med sidste dag 31-06, eller 15'-07 da lønnen for juli måned

betragtes som passerens feriepenge

Når et barn skal stoppe i Den Private Pasningsordning Dit Barn,

holder vi en lille "farvelfest". Er der mulighed for

det, forbereder vi barnet til børnehave, ved bla.

at besøge den pågældende børnehave.

Så lærer barnet børnehaven at kende under

trygge og kendte rammer.