PRISER - UDMELDELSE 

 

PRISER  

 

I 2022 er prisen for en fuldtidsplads 9800 kr.

Aarhus kommune yder tilskud, til denne form for pasning.

Ialt 6423 kr til de 0 til 2 årige

Og 3448 kr til børn fra 3 år og til skolestart.

 

Prisen er inc. kost og bleer🙂

 

Pengene skal være til disposition på vores konti

SENEST sidste hverdag i måneden, også i juli måned.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler.

Der er ingen deltidspladser i Den Private Pasningsordning Dit Barn.

Lønnen betales forud. Tilskuddet fra Aarhus

kommune, betales således også forud, og vil

stå til rådighed på forældrenes Nem-konto

den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet fra Aarhus

kommune reguleres hver januar.

Prisen for en plads i vores pasningsordning reguleres også hver januar.

 

Ved indmeldelse i Den Private pasningsordning Dit Barn, betales et reseevations gebyr svarende til en måneds egenbetaling ( 2022 er dette 3377 kr). Beløbet refunderes ved første ved betaling af pladsen.

 

UDMELDELSE      

 

Udmeldelse skal ske skriftligt, og er med 2 måneds

varsel. Opsigelsen skal falde d. 1.  i måneden.

Man kan ikke opsige en plads pr. 01-05

med sidste dag 31-06, da lønnen for juli måned

betragtes som passerens feriepenge

Når et barn skal stoppe i Den Private Pasningsordning Dit Barn,

holder vi en lille "farvelfest". Er der mulighed for

det, forbereder vi barnet til børnehave, ved bla.

at besøge den pågældende børnehave.

Så lærer barnet børnehaven at kende, under

trygge og kendte rammer💞